Cirkulär inventariehantering

Få den digitala översikten du behöver för att smidigt använda och återanvända det du redan äger.

HubSpot Video

Snabb inventering med din smartphone

Ta tillbaka kontrollen över allt du äger och är ansvarig för. Med Palats användarvänliga inventeringsverktyg är det enkelt att samla in den nödvändiga informationen om produkterna i din organisation.

Håll allt uppdaterat med hjälp av QR-koder

Att hålla all information uppdaterad har aldrig varit enklare. När du använder Palats' QR-koder skapas en länk mellan de fysiska produkterna och deras digitala tvillingar. Genom att skanna QR-koden med din smartphone på plats kan produkten hanteras och dess information hållas aktuell.

Hitta det du behöver, när du behöver det

Behöver du ett skrivbord, en lampa eller en datorskärm? Inga problem, i Palats kan du se var allt finns. Så det blir enkelt att använda det du redan har istället för att köpa nytt och göra en god gärning både för din ekonomi och vår planet.

CleanShot 2023-09-07 at 09.31.15

Effektiv administration

Att administrera och hantera ditt lager kan vara enkelt. Koordinera ditt arbete direkt i Palats genom att till exempel skapa uppgifter för din personal.

statistik

Håll koll på både ekonomiska- och miljö-besparingar i realtid

Med Palats kommer din organisation att inse fördelarna med cirkulär resurshantering. Så snart en produkt är digitaliserad kan alla se dess miljöpåverkan, vilket uppmuntrar till återanvändning istället för att köpa nytt. När du vill se dina prestationer kan du generera specifika rapporter om de miljö- och ekonomiska besparingar du hittills har uppnått och din framtida potential.

Sedan du öppnade den här sidan har
0
kg
avfall förbrukats av den Svenska bygg- & fastighetsbranschen

Börja återbruka idag

spara tid, pengar och Co2e