Marknadens bästa inventeringsapp

Inventera allt från byggmaterial till möbler och inventarier med Palats strömlinjeformade inventeringsverktyg.

Det smidiga sättet att inventera

Med Palats har du alltid med dig det du behöver för att inventera. Undvik onödiga utskrifter och borttappade dokument. Öppna bara appen, lägg till byggnaden (och planritning, om du vill) och börja inventera.

Inventera snabbare

Med ett gränssnitt anpassat för inventering blir informationsinsamlingen mycket effektivare. Ta bilder, anteckningar och markera ut plats utan att behöva växla mellan olika verktyg. Inom varje produktkategori finns fördefinierade val som hjälper dig hålla informationen relevant, konsekvent och sökbar.

Inventera smartare tillsammans

I takt med att produkter inventeras skapas en digital översikt som gör det enkelt för alla att se vad som redan inventerats. På så sätt går det att undvika att ständigt behöva göra avstämningar, att något missas eller inventeras dubbelt. Skulle det däremot saknas uppkoppling funkar Palats precis lika bra offline eftersom all insamlad information laddas upp så fort du får uppkoppling igen.

Proffsig leverans med ett knapptryck

Glöm manuella sammanställningar och onödigt dubbelarbete. I Palats krävs det bara ett knapptryck för att leverera högkvalitativt material efter inventeringen. Produkterna du inventerat kopplas dessutom automatiskt med klimatdata som synliggör de potentiella klimatbesparingarna. Bjud in beställaren så att de kan följa inventeringen live via en delningslänk eller exportera informationen till Excel.

Skapa mervärde och bli kundens hovleverantör

Informationen du samlat in fortsätter att skapa värde för beställaren även långt efter leverans. Palats är nämligen användbart för att sköta den fortsatta förvaltningen och cirkulära hanteringen av produkter. Genom att introducera din beställare till Palats kan du positionera ditt företag som den självklara samarbetspartnern för alla framtida behov kopplade till deras resurshantering. Ni båda slipper dubbelarbete, ditt företag skapar fler affärer och din beställare får ett bättre och mer användbart informationsunderlag för sin verksamhet.

Sedan du öppnade den här sidan har

kg avfall

genererats av den Svenska bygg- & fastighetsbranschen

Digitalisera era inventeringar idag

Utför dina inventeringar direkt i mobilen och exportera resultatet med ett knapptryck

Kom igång
earth-gif