Skip to content
All posts

Hur Mimer sparade 1.5 miljoner och 21 000 kg CO2e under 1 år

Upptäck hur Mimer cirkulerade material till ett värde av 1 500 000 kr och minskade CO2-utsläpp med Palats plattform för återbruk.

Utmaningen

Enligt rapporten Circularity Gap Report pratar vi mer om den cirkulära ekonomin än någonsin, men vi tar inte tillräckligt med åtgärder.

Fastighetsbranschen är en av de största producenterna av avfall. Bygg- och rivningsavfall står för en enorm del i många länder, ofta uppgående till omkring 30% - 40% av det totala avfall som genereras årligen.

Detta avfall omfattar en bred mix av material, inklusive betong, trä, metall, plast, isoleringsmaterial och mycket mer. En del av detta avfall kan återvinnas eller återanvändas, men en stor del hamnar ofta på deponier eller behandlas på andra sätt som kan vara skadliga för miljön. Framförallt slängs mycket material av god kvalitet som skulle kunna återanvändas.

För att tackla detta antar branschen mer och mer cirkulära strategier, som fokuserar på att återanvända material. Genom att implementera ett systematiskt återbruk kan fastighetssektorn minska sitt avfallsavtryck betydligt och bidra till en mer hållbar framtid. 

Mimer ska halvera sina CO2e-utsläpp till 2030 och sedan fortsätta halvera varje årtionde tills de nått noll till 2045.

För att uppnå detta krävs en rad åtgärder inom olika områden som energi, transport, avfallshantering och ekosystemtjänster. En viktig del av dessa åtgärder är att öka återbruket, vilket bidrar till minskad konsumtion av nya resurser och minskade utsläpp.

Dessutom är det avgörande att alla insatser bidrar till att höja kunskapen och engagemanget kring klimatfrågor internt. Ett större engagemang leder till bättre resultat och en effektivare omställning mot våra klimatmål.

Återbruk spelar en central roll i denna process, då det både sparar resurser och engagerar människor i hållbarhetsarbetet.


Återbruk är inget nytt – men det behövs systematik

Det är inte ovanligt att fastighetsbolag redan arbetar med återbruk i viss mån inom den egna förvaltningen. Ofta är det inte en uttalad metodik, utan ett sätt att arbeta som en alltid har gjort med att spara material av bättre skick för framtida bruk. Därför passar det bra att göra förvaltningen till en grund för återbruket när en vill börja arbeta med återbruk mer systematiskt.

Maria Eberhardsson, Kommunikations & Hållbarhetschef på Mimer, är en av initiativtagarna till Mimers metodik för återbruk. I februari 2023  sjösatte hon den nya strukturen tillsammans med engagerade kollegor inom den egna förvaltningen. 

Maria menar att det är vanligt att fastighetsägare ackumulerar material och objekt som kan vara användbara, särskilt sådana som återstår från olika projekt inom förvaltning, renovering, eller reparationsärenden. Hon pekar på att den största svårigheten ligger i att informera hela organisationen om att dessa resurser finns tillgängliga för användning.

Lösningen

Mimers lösning kom när de inledde ett samarbete med Palats för att få en klar överblick över de resurser de redan ägde och hade i lager. Detta partnerskap möjliggjorde snabbt att organisationen kunde skala upp sitt arbete med återbruk, vilket ledde till tydliga resultat. 

Appen möjliggör för anställda att enkelt upptäcka och återanvända allt ifrån innerdörrar och diskmaskiner till köksluckor och diskbänkar. Enligt Maria handlar organisationens framgång med återbruk också om ett förändrat mindset: 

"Det krävs ett tankeskifte att alltid tänka "vi kanske redan har det jag behöver" istället för att åka till bygghandeln direkt och köpa nytt. Eller ”det här går att använda någon annanstans och behöver inte kastas”, istället för att låta saker kasseras i onödan."

På Mimer är de egna digitaliserade förråden i Palats numera ett första stopp, innan förvaltningen ser över ett nyinköp:

"Vår paroll är: ”Handla alltid i Palats först!”

Såhär går det till

 

Resultat

På bara några veckor nådde Mimer sitt uppsatta mål för återbruk i pengar och minskade sitt klimatavtryck. Sedan dess har engagemanget för återbruk bara ökat i organisationen. 👏

Efter ett år hade man nått följande resultat:

Cirkulerade artiklar värda 1 550 880 kr

🥇 1. Vitvaror 941 400 kr
🥈 2. Dörrar 289 310 kr
🥉3. Kök & storkök 70 200 kr

och sparade 21 123 kg CO2e 

🥇 1. Vitvaror 12 019 kg CO2e 
🥈2. Dörrar 6787 kg CO2e 
🥉3. Belysning 937 kg CO2e 

Utöver ett fantastiskt resultat i siffror har arbetet med strukturerat återbruk även gjort organisationen mer snabbfotad vilket är uppskattat av Mimers hyresgäster:

"Det finns så många fördelar med att arbeta på det här sättet. Dels sparar vi på miljön men vi sparar också pengar och i många fall kan det ge snabbare service till våra hyresgäster. Dessutom sparar vi tid internt."  säger Maria Eberhardsson.