Skip to content
All posts

Hur Lejonfastigheter gjorde återbruk av byggmaterial till en prioritet i sin fastighetsförvaltning.

På Lejonfastigheter var bildandet av en engagerad återbruksgrupp och tips från branschkollegor och experter avgörande för att komma framåt i sin tidiga satsning på systematiskt återbruk. Dzanela Becirovic, som var med i starten, delar nu med sig av sina insikter och erfarenheter för att inspirera andra.

Dzanela är Hållbarhetskoordinator på Lejonfastigheter, ett kommunalt fastighetssbolag i Linköping med omkring 90 anställda och som förvaltar cirka 250 fastigheter. Sedan 2021 har Dzanela och hennes kollegor arbetat hårt för att göra återbruk till en självklarhet genom att forma en återbruksgrupp, lansera en intern återbrukhubb, implementera Palats och sätta årliga återbruksmål.

"Eftersom vi är ett kommunalt fastighetsbolag med relativt många fastigheter kände vi att vi måste visa staden att återbruk är genomförbart."

Lejonfastigheters återbrukshubb består av en lageryta om 260 kvm och ett utomhusområde där byggmaterial som kan återanvändas förvaras temporärt. Lejonfastigheter har alltid haft en lagringsplats där det går att lämna in återanvändbara material, men arbetet har saknat struktur, mätbarhet och skalbarhet.

“Vi insåg ganska snabbt att vi behövde en digital plattform för återbrukshubben. På liten skala kan du hålla koll själv, men när det blir större måste du ha ett system för det.”

2690298b-66b7-46a5-8c8c-e831358d943c

Dzanela tog kontakt med Palats när produkten fortfarande var i ett tidigt stadie och var angelägen att prova återbruksplattformen i Lejonfastigheters arbetsmetodik. Lång historia kort: idag används Palats för att effektivisera den interna återbruksprocessen. Palats gör det enkelt för både anställda och entreprenörer att hitta återbrukat material i Lejonfastigheters interna marknadsplats.

"Våra driftentreprenörer tyckte att det var jättebra för att det var enkelt. Istället för att åka omkring och leta efter en viss artikel så får de nu en överblick av allt tillgängligt material direkt i mobilen och kan hämta upp och leverera det på nolltid. Det har underlättat massor och vi ser att användarengagemanget i Palats fortsätter att växa."

Att användarvänligheten minskar tröskeln för återbruk rejält kombineras med en annan drivkraft för återbruk. Lejonfastigheter har satt ett årligt mål att spara in 30 ton CO2e genom sitt interna återbruk. Utöver det har fastighetschefer, driftchefer och projektchefer nu även individuella återbruksmål de ska uppnå.

Den stora utmaningen fortsätter att vara inställningen till återbruk och att bryta gamla mönster och vanor. En avgörande faktor för att driva det arbetet framåt är "återbruksgruppen" som består av en Fastighetschef, en Projektledare för underhåll, en Anläggningschef, en Driftschef, en Återbrukskonsult och en Hållbarhetsamordnare. 

“Återbruksgruppen var ett bra sätt att förankra återbruksmetodiken i organisationen. Nu i efterhand önskar vi att vi hade ännu fler sammankomster i denna konstellation initialt och att vi involverade alla tidigare och på en djupare nivå."

Idag tittar man på att uppgradera återbrukshubben till en större lagringsyta med tredubblad kapacitet. Det skulle möjliggöra för organisationen att skala sitt arbete med  återbruk till fler artiklar och fler anställda. Förhoppningen är att hubben en dag kommer att vara tillgänglig även för Lejonfastigheters systerbolag.

71f4d5ab-56da-417d-a883-dd10c8987449

Det finns ingen mening med att uppfinna hjulet på nytt. Dzanelas råd till fastighetsbolag som vill öka sitt återbruk är att  kontakta branschkollegor och experter som har gjort detta tidigare. De är- och har varit en stor inspirations- och motivationskälla.

Ett annat råd är att se till att inte ta sig an arbetet ensam, utan arbeta som ett team, involvera flera delar av organisationen och se till att du stöds av ledningsgruppen.

Redan från början stod Dzanela fast vid inställningen: vi måste börja med oss själva och våga prova. Att de börjat småskaligt, utvärderat och itererat har gjort att det nu finns ett systematiskt återbruk inom organisationen.

“Om du inte försöker, vet du inte. Ta små steg istället för att försöka ta steg som är för stora att kunna hantera. Allt kommer inte alltid att gå som planerat, men det är då du lär dig. Det är det Lejonfastigheter utgår ifrån och försöker kommunicera.”

SWE Lejonfastigheter - Danela